Polityka Cookies & Danych Osobowych

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka wyjaśnia sposób wykorzystania przez nas plików cookies, które stosujemy w celu optymalizacji doświadczeń Użytkownika podczas przeglądania naszego serwisu oraz w celach statystycznych.

PLIKI COOKIES (TZW. CIASTECZKA)

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Są one przesyłane do urządzenia Użytkownika serwisu podczas jego pierwszej wizyty na naszym serwisie, a następnie pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika podczas jego każdej kolejnej wizyty.

Pliki cookies przeważnie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies na ogół nie zawierają danych osobowych, jakkolwiek mogą przechowywać informacje osobiste jak choćby nazwę (login) użytkownika. Pliki cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Urządzenie użytkownika udostępnia informacje zawarte w plikach cookies wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.

DLACZEGO STOSUJEMY PLIKI COOKIES

Pliki cookies mają wielorakie zastosowanie. Mogą służyć m.in do zapamiętywania nazwy użytkownika i jego osobistych preferencji, analizy funkcjonalności naszego serwisu, a nawet do sugerowania Użytkownikowi zawartości, którą uważamy za najbardziej dla niego wartościową.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIES

Według kryterium trwałości wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookies:

  • Sesyjne pliki cookies mają charakter tymczasowy, przechowywane są w urządzeniu końcowym Uzytkownika do czasu opuszczenia Serwisu, wyłączenia przeglądarki internetowej lub wylogowania z Serwisu;

  • Stałe pliki cookies pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Ich funkcja sprowadza się do określenia nowych i dotychczasowych Użytkowników serwisu.

Według kryterium celu, któremu służą pliki cookies, wykorzystujemy:

  • Niezbędne pliki cookies, które umożliwiają przeglądanie naszego serwisu i korzystanie z jego funkcji;

  • Pliki cookies poprawiające wydajność - gromadzące informacje o sposobie korzystania przez Uzytkownika z serwisu – np. które ze stron są odwiedzane przez Użytkownika najczęściej;

  • Funkcjonalne pliki cookies, pozwalające zapamiętać ustawienia osobiste użytkownika, np. pozwalają zapamiętać nazwę użytkownika (login) aby Użytkownik nie musiał jej uzupełniać podczas każdej wizyty w serwisie;

  • Statystyczne pliki cookies, służące do sporządzania statystyk dotyczących naszego serwisu.

Zamieszczane za pośrednictwem naszego serwisu pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami partnerów i reklamodawców.

WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownicy serwisu mogą jednakże w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności polegającej na wyłączeniu ich obsługi. Wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na pełne lub prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

W zależności od używanej przeglądarki internetowej, dalsze instrukcje zarządzania plikami cookies można odnaleźć na:

Firefox              Chrome              Opera              Internet Explorer              Safari

 

Szanowny Kliencie,

 

W dniu 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym chcemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe?

 

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej(osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub czynniki określające fizyczną, fizjologiczna, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, aplikacji mobilnych i zapisywane w plikach cookies.
Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych. Rodzaj przetwarzanych przez nas danych osobowych jest imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, data urodzenia.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, odpowiedzieć na zadane pytanie, ofertę. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Administratorem Państwa danych osobowych(podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe)

jest Ariwa-Bus Żelubowski Adrian ul. Berberysowa 48 54-515 Wrocław

strona internetowa: www.ariwa-bus.pl

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane, jaki jest cel?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem kontaktowym jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji  usług turystycznych(wynajem autokaru wraz z kierowcą, organizacja wycieczki tj. rezerwacja noclegu, zakup biletów
  • prowadzenia działań  marketingowych (powiadomienia o naszych ofertach)
  • rozpatrywanie różnych zapytań, wniosków wniosków   

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami(do firm ubezpieczeniowych, do biura rachunkowego, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest

niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Cofnąć zgodę możesz osobiście lub mailem na adres: ariwabus@gmail.com